');
Çalkalamalı İnkübatörler

Çalkalamalı inkübatör ürün grupları

LAUDA_Varioshake_Schuettelinkubator_VS60OI_frei_nd-min

Varioshake çalkalamalı inkübatör

Güvenilir karıştırma, çalkalama ve sıcaklık kontrolü

0,5 kW ısıtma gücü

 
3WTURK CMS v8.3.3